ANC-AD Elektrotechnik

pomiary kontrolne

Pomiary kontrolne wstępne i okresowe

Nasi specjaliści posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby przeprowadzić precyzyjne pomiary, identyfikując wszelkie potencjalne zagrożenia oraz zapewniając optymalne działanie systemu.

Pomiary obejmują:

  • Pomiary napięcia i prądu: Dokładne pomiary napięcia i prądu w celu oceny stabilności i wydajności instalacji.
  • Pomiary oporności uziemienia: Weryfikacja poprawności uziemienia, kluczowego elementu zapewniającego bezpieczeństwo elektryczne.
  • Badanie izolacji: Sprawdzenie stanu izolacji, eliminując potencjalne ryzyko zwarć i awarii systemu.
  • Pomiary oświetlenia awaryjnego: Kontrola działania oświetlenia awaryjnego, gwarantującego bezpieczeństwo w sytuacjach nagłych.